ติดต่อเรา

บริษัท ขนมแม่ยิ่ง จำกัด

78/42 หมู่ 18 (ม. ชัยพฤกษ์ 2) ถ. คุ้มเกล้า

แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์/โทรสาร 02-3466587, มือถือ 081-6128517

E-mail: kanonmaeying@yahoo.com

โฆษณา
%d bloggers like this: